Het ontstaan

In de eerste akte ( uit 1727, van de Evangelische Kirchen Gemeinde te Bunde in Duitsland), waarin sprake is van een lid van het hier te bespreken geslacht wordt de familienaam als ” Priet” geschreven.

Hier betrof het de stamvader Gerrijts Jans Priet die vermoedelijk omstreeks 1707 te Bunde is geboren. Gedurende enige decennia is er verwarring in de akten over de juiste schrijfwijze van de naam. Deze onduidelijkheid hangt zeer waarschijnlijk samen met de uitspraak van de naam in het dialect. Door degene die de akten opmaakten ( de dominee of de notaris, afhankelijk van de aard van de akte) werden, in een tijd waarin men zich om spelling of schrijffouten nauwelijks bekommerde, namen op het gehoor genoteerd. Wanneer het een buitenlandse of in de streek onbekende naam betrof, kan men dus zeer verschillende weergaven daarvan aantreffen. In de gemeente Bunde, werd de stamvader zowel onder de naam Priet als Prijt aangetroffen.

De verwarring wordt natuurlijk mede veroorzaakt doordat in de 18e en 19e eeuw niet iedereen de schrijfkunst machtig was en dus ook geen aanwijzingen kon geven over de juiste schrijfwijze van zijn naam. Helaas is het niet bekend of Gerrijts Jans Priet kon schrijven. Ook kwam in de archieven van Bunde de naam Prijet voor wat het zelfde is als Prijt omdat het ook in dit geval om een en dezelfde persoon ging.

Er zijn ook een aantal andere familienamen die veel overeenkomst vertonen met de naam Prijt – Priet en waar dan ook nog het nodige onderzoek naar is verricht, maar ondanks dat is er tot op heden geen enkel verband vast te stellen. In deze gevallen gaat het om de namen :

  • van der Prijt
  • Preyt
  • Preuth
  • Proit(h)
  • Proyt(h)
  • Prytz
  • Priait

Wat de naam Prijt – Priet betekent is niet duidelijk. In het Gronings kom je de woorden “Prietjen”en “Prietjers” tegen. In het eerste geval heeft het te maken met loven en bieden en in het tweede heeft het te maken met handelaars die ‘t koren van de schepen opkochten dadelijk bij de aankomst in de stad Groningen, zodat het niet meer naar de beurs ging. Dus vermoedelijk heeft de naam te maken met het feit dat men handelde. ( marskramers )

Over de juiste schrijfwijze bestaat sedert 1785 echter geen discussie meer. Vanaf dat jaar heeft de familie in Nederland zelf altijd Prijt de ene stamlijn en Priet de andere stamlijn geschreven.