Op deze site vindt u alles m.b.t. de familie Prijt & Priet. De gehele stamboom zover als bekend naast foto’s, video’s en wat nog meer. Daarnaast de nodige informatie en stamboom van een vijftal aangetrouwde families en wel: Kruize, Beetjer, de Jonge, Perdok en Bunskoek. Bovendien vindt u informatie over Groningen, OstFriesland.

OstfrieslandBeschikt u over foto’s, filmmateriaal of informatie over u zelf of naaste familie die u graag op de site terug ziet? Mail het ons, dan zorgen wij ervoor. Dank aan allen die dit inmiddels gedaan hebben.

Er is uitgebreide informatie aanwezig over de familie Priet voorkomend in Frankrijk. Helaas zijn we tot nu toe niet in staat geweest enig verband tussen de beide families te leggen. Wel hebben we contact met de Franse tak en zullen ook zeker blijven zoeken naar een mogelijk verband. Dit geldt ook voor de Britse tak, waar we overigens samen met een aantal Britse Historici tot de conclusie zijn gekomen, dat er in dit geval zeker geen verband bestaat, maar er eerder sprake is van verschrijvingen. Ook komt de naam Priet hier wel erg weinig voor.

Groningen Stad

In 1992 is de eerste website gestart en in 2000 heeft de familie een eigen website onder de naam Prijt-Priet gekregen. In de loop der jaren zijn er dan de Facebook pagina en twitter bijgekomen. Het onderzoek is gestaag doorgegaan. Vele stamlijnen zijn er aan toegevoegd en de oorsprong is met een aantal generaties terug gebracht tot ca. 1650. Gezien de locatie Ostfriesland, mag dit op zich al een wonder heten, in verband met  de moeilijkheid van onderzoek daar. Naast Prijt-Priet heeft onderzoek plaats gevonden naar Beetjer, Bunskoek en Kruize. Mede veroorzaakt door natuurlijk die vermaledeide familiebanden. Het laatste wapenfeit is, dat onze website in mei 2013 dusdanig is aangepast, dat het geschikt is gemaakt voor bijna alle media naast de personal computer zoals telefoon en tablet.

Vroeger was er in vele regio’s in europa nogal sprake van strijd tussen de diverse religies. In het zuiden van europa was men voornamelijk katholiek en in het noorden protestant. Veel protestanten vluchten naar het noorden van europa, om zo vervolging te voorkomen. Bij veel families is dit inmiddels verklaard, maar helaas nog niet bij onze familie. Binnen onze familie komen meerdere religies voor.

Bronvermelding:

Alle niet nader gespecificeerde bronnen, tenzij anders vermeld, bedankt voor het verstrekken en gebruik van de betreffende gegevens voor de op deze site vermelde families en andere onderwerpen.