Het geslacht Prijt - Priet

is een relatief kleine familie die zijn oorsprong zeer waarschijnlijk heeft in het noorden van het huidige Duitsland, ook wel bekend als OstFriesland. De familie heeft zich vanuit deze regio, grotendeels verplaatst naar het noorden van Nederland en later richting het zuidwesten van Nederland.
Het onderzoek is gestrand op het feit, dat er van voor 1680 geen gegevens voorhanden zijn. In een ander artikel (onderzoek), wordt duidelijk gemaakt, waarom het zo moeilijk is om in de betreffende regio in Duitsland, verdere informatie te verkrijgen. 
Gedurende het vervolgonderzoek, kwamen we tot de conclusie, dat er best eens een verband zou kunnen bestaan tussen de families in het noorden van Duitsland en die, die in Frankrijk gevonden zijn. Helaas hebben we op dit vlak geen link kunnen leggen, ondanks de vele contacten, die we met de Franse Priet familie hebben gehad. Het enige wat we met zekerheid kunnen aangeven is dat de kern van de familie nog steeds woonachtig is in Noord Europa van waaruit een klein aantal zich verspreid heeft over andere werelddelen.

Ebbingepoort Groningen
Scholtenshuis 17 mei 1945
Veemarkt 17 mei 1940